Pijnzorg beter, met inbreng patiënten

Artikel NRC chronische pijn

16/11/15

Mooi artikel in de NRC met aandacht voor specifieke wachtlijsten chronische pijnzorg en een persoonlijk verhaal.