Actueel

Zorgstandaard is klaar

Het doel van deze zorgstandaard is: het snel herkennen van mensen met acute pijn die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen patiënten en behandelaars; betere zorg voor patiënten met chronische pijn.

We willen de bezoekers van deze website op de hoogte houden van het laatste nieuws over het omgaan met chronische pijn.

___________________________

Oprichting Pijnfonds Nederland

Recent is het Pijnfonds Nederland opgericht. Dit fonds wil het gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar chronische pijn en de behandeling ervan.

___________________________

___________________________

Patiëntenevenement en paneldiscussie - 6 dec

QSPainRelief (qspainrelief.eu) is een Europees onderzoeksproject. In dit project onderzoeken ze hoe er een effectieve combinatie van verschillende medicijnen ontwikkeld kan worden voor de behandeling van chronische pijn bij individuele patiënten.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuwe aanpak (kwantitatieve systeemfarmacologie, in het Engels en afgekort “QSP”) waarin veel gegevens worden gecombineerd om te proberen te voorspellen wanneer goede of betere pijnverlichting zal optreden. In dit project wordt gestreefd naar open en interactieve communicatie met chronische pijnpatiënten zelf, door het verspreiden van duidelijke informatie en directe interactie. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Wanneer: woensdag 6 december van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 8, Leiden (ook online bij te wonen)

Voor meer informatie klik hier

Nieuwe online cursussen

Sterk met Pijn van start

In maart 2024 starten er weer nieuwe online cursussen Sterk met Pijn. Deze cursus is een initiatief van SWP en exclusief voor aangesloten lid-organisaties.

Kijk op de webpagina voor meer informatie over de zelfmanagement cursus voor meer regie en grip op leven met chronische pijn.

 

____________________________

SWP in magazine 'Pijn en Pijnbestrijding'

SWP bestuursvoorzitter Ilona Thomassen en algemeen bestuurslid Louk de Both staan met een artikel in het 'Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding (NTPP)' dat is aangesloten bij PA!N.

PA!N staat voor Pijn Alliantie in Nederland en bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland. Lees het artikel hier: 

____________________________

Cursusbegeleiders Sterk met Pijn gezocht!

Heb jij chronische pijn en wil jij jouw ervaring inzetten voor anderen? Kan je verder kijken dan je eigen klachten? Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega!

Kijk voor meer informatie op onze cursuspagina

____________________________

Onderzoek naar zingeving in de ergo- en fysiotherapie

De Kenniswerkplaats Zingeving heeft een vragenlijst opgesteld over ervaringen van zin, krachtbronnen en belemmeringen. Daarnaast inventariseren ze de behoeften rondom zingeving in de behandeling door fysio- en ergotherapeuten.

Lees meer informatie en vul de vragenlijst in

Congres Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) 

- Erasmus MC

De patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Dit vierde de vereniging met een congres op 24 juni jl. Met dit congres willen we de nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen voor het voetlicht brengen.

Lees meer informatie over het congres, het programma en terugkijken:

___________________________

UMCG leidt grootschalige preventiecampagne over chronische pijn

Mensen weten te weinig over pijn, melden zich te weinig bij zorginstellingen en als ze dat al doen, krijgen ze niet altijd de dezelfde adviezen.

Om hier iets aan te doen, start het UMCG samen met Medisch Centrum Leeuwarden, Treant, Transcare en verschillende Duitse organisaties een meerjarig project dat gericht is op meer bewustwording over pijn. Hoe ga je om met pijn, hoe voorkom je (chronische) pijn en hoe ga je om met medicijnen? Het Nederlands-Duitse project wordt geleid door het UMCG Pijncentrum van de afdeling Anesthesiologie en gefinancierd door Interreg Deutschland-Nederland, met een subsidie van 1,85 miljoen euro.

Samen kom je verder

Zorgstandaard Chronische Pijn

 In 2012 vonden verschillende pijnpatiëntenorganisaties dat er meer lijn moest komen in de behandeling van chronische pijn. Mensen met pijn hoorden te vaak: “uw pijn zit tussen uw oren. Er is geen oorzaak te vinden”. Wat deden die patiëntenorganisaties vervolgens?

___________________________

Leidraad Chronische Pijn

De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft de gewenste organisatie van de pijnzorg. Maar niet hoe de pijnzorg er in de praktijk van alle dag uit ziet. Dat staat in de Leidraad Chronische Pijn. Wil je weten wat er in de Leidraad staat?

Pijnpatiënten naar één stem is een vereniging en verder

In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden.
Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief. Dit wordt zichtbaar in onder meer:

    • Erkenning van chronische pijn als zelfstandige aandoening.
    • Voorkoming van chroniciteit door adequate acute pijnzorg: vroegtijdige diagnose en multidisciplinaire behandeling.
    • Begrip voor patiënten met chronische pijn bij behandelaars.
    • Het voorkómen van dóórbehandeling bij gebrek aan reëel vooruitzicht op klachtenvermindering.
    • Pijnpatiënten die zich richten op wat zij nog wél kunnen in plaats van op dat wat niet (meer) mogelijk is.