Pijnzorg beter, met inbreng patiënten..

3e participatiedag PG werkt samen

12/11/15

Sinds 1 januari is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Ook voor uw achterban. Wilt u weten hoe en wat? Daarover organiseert ‘PG werkt samen’ een Participatiedag.

Tijdens de Participatiedag krijgt u informatie over de actuele stand van de Participatiewet, de Quotumwet en de banenafspraken. Daarnaast vindt uitwisseling plaats over: hoe kan ik de belangen van mijn achterban binnen de eigen gemeente, op lokaalniveau, behartigen?

Wilt u informatie over de Particiaptiewet, de Quotumwet en een idee krijgen over de belangenbehartiging bij gemeentes? Kom dan naar de Participatiedag op zaterdag 28 november a.s.

Aanmelding en vragen

Vooralsnog volstaat het om de datum, zaterdag 28 november 2015 in uw agenda te noteren. Begin november ontvangt u een definitieve uitnodiging.

Heeft u vragen? Stuur een email naar mevrouw Paalvast, email: m.paalvast@platformggz.nl

 

Bron: www.pgwerktsamen.nl

 

Ieder(in) te Utrecht 

Nieuws

STUK- een noodlotsvertelling

Stuk is een vierdelige docuroman waarin een aantal mensen wordt gevolgd tijdens de periode die ze doorbrengen in een revalidatiecentrum. De serie legt bloot wat er gebeurt als het noodlot ineens toeslaat. Een verkeersongeval, een ongelukkige val van de trap of een...

Cursus Sterk met Pijn diverse locaties binnenkort van start

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen...

Agenda

Internationaal congres NL Net 6-9 juni 2018

Op zaterdag 9 juni a.s. vindt tijdens het internationale lymfoedeemcongres van het ILF, de ILF Patiëntendag plaats. Iedereen is welkom. Voor donateurs van NLNet die patiënt zijn, is er een speciale regeling gemaakt met betrekking tot de toegangsprijzen. Leest u... Lees meer

Symposium ‘Pijn’ voor zorgprofessionals 15 maart

In dit symposium georganiseerd door Transcare op 15 maart a.s. in Groningen, nemen deskundigen u mee op reis door een mensenleven vol pijn. We beginnen bij presentaties over pijn bij pasgeborenen en kinderen. Pijn is soms de enige manier voor kinderen om ongenoegen of... Lees meer