Pijnzorg beter, met inbreng patiënten..

3e participatiedag PG werkt samen

12/11/15

Sinds 1 januari is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Ook voor uw achterban. Wilt u weten hoe en wat? Daarover organiseert ‘PG werkt samen’ een Participatiedag.

Tijdens de Participatiedag krijgt u informatie over de actuele stand van de Participatiewet, de Quotumwet en de banenafspraken. Daarnaast vindt uitwisseling plaats over: hoe kan ik de belangen van mijn achterban binnen de eigen gemeente, op lokaalniveau, behartigen?

Wilt u informatie over de Particiaptiewet, de Quotumwet en een idee krijgen over de belangenbehartiging bij gemeentes? Kom dan naar de Participatiedag op zaterdag 28 november a.s.

Aanmelding en vragen

Vooralsnog volstaat het om de datum, zaterdag 28 november 2015 in uw agenda te noteren. Begin november ontvangt u een definitieve uitnodiging.

Heeft u vragen? Stuur een email naar mevrouw Paalvast, email: m.paalvast@platformggz.nl

 

Bron: www.pgwerktsamen.nl

 

Ieder(in) te Utrecht 

Nieuws

(Chronische) Pijn:en wat kan je zelf doen?

In de vakantieperiode nemen we vaak de tijd om even stil te staan bij hoe het gaat. Zit je nog goed op je werk, doe je nog leuke dingen en hoe vind je de kwaliteit van je leven. Bij pijnklachten blijft het lastig wanneer je er iets mee gaat doen. Wacht niet te lang!...

Nieuw orgaan verantwoordelijk voor pijnsensatie!

Wetenschappers hebben een nieuw orgaan gevonden dat bestaat uit bepaalde cellen die onze pijngevoelige zenuwcellen omhullen. Ze hopen dat de ontdekking leidt tot betere pijnmedicatie. Het zou gaan om een nieuw orgaan dat zich uitstrekt tot de buitenste laag van de...

Agenda

Internationaal congres NL Net 6-9 juni 2018

Op zaterdag 9 juni a.s. vindt tijdens het internationale lymfoedeemcongres van het ILF, de ILF Patiëntendag plaats. Iedereen is welkom. Voor donateurs van NLNet die patiënt zijn, is er een speciale regeling gemaakt met betrekking tot de toegangsprijzen. Leest u...

Lees meer