Kwaliteit: 21-11-2016

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter, vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren. Daarom lanceren zij samen met hun samenwerkingspartners de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’ (begineengoedgesprek.nl).

Dat goede gesprek wordt (of kan worden) gevoerd aan de hand van drie simpele, vooraf vastgestelde vragen die de patiënt kan stellen aan zijn zorgverlener. Gebaseerd op succesvolle campagnes in het buitenland, ontwikkelden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch specialisten, de Nederlandse deze ‘3 goede vragen’ in het kader van het Jaar van de Transparantie deel 1 (3goedevragen.nl).

De vragen zijn:

  1. 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

De herkenbaarheid en kracht van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’  en ‘3goedevragen’ zullen sterk toenemen wanneer mensen dit niet alleen in het ziekenhuis, maar ook binnen de huisartsenzorg tegenkomen. Daarom werd onlangs een subsidie toegekend aan een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsengenootschap, InEen en V&VN om dit ook in de huisartsenzorg te implementeren.

Meer informatie staat op: https://www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen/volgens-ons


Bron: pgwerktsamen.nl