In de brochure 20+ toppers staan de resultaten van de projecten uit de PG top 20 beschreven. Kort, bondig en begrijpelijk. Het Samenwerkingsverband staat beschreven op pagina 5. De brochure toont de aanleidingen van de verschillende projecten en welke oplossingen ze bieden. Ook vindt u links naar de concrete producten en uitvoerende cliëntenorganisaties.

PG top 20

Drie jaar hebben twintig cliëntenorganisaties en de koepels Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie NPCF gewerkt aan de PG top 20. Twintig projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Twintig onderwerpen waarvan is vastgesteld dat kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. De uitvoering van de PG Top 20 projecten is gereed. Met mooie resultaten: informatieproducten, kwaliteitscriteria en kwaliteitsstandaarden.